2009, ഓഗസ്റ്റ് 14, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഞാന്‍.... ഞാന്‍ എന്ന ഞാന്‍ ...

ഞാന്‍ കിഷോര്‍. സ്വദേശം മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കുഗ്രാമം. അവിടത്തെ പ്രകൃതിയുടെ സാന്ത്വന തീരത്ത് നിന്നും വിദേശത്തെ കൃത്രിമ സൌകര്യത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാസി. സൌഹൃദത്തിന്റെ അലകള്‍ ഇപ്പോഴും മാഞ്ഞുപോകാത്ത ഒരു മനസ്സ് മാത്രം കൈമുതലായി ഉള്ള ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യന്‍. ബാക്കി എല്ലാം വഴിയെ......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ